“I love you more than my own skin.” ― Frida Kahlo

“I love you more than my own skin and even though you don’t love me the same way, you love me anyways, don’t you? And if you don’t, I’ll always have the hope that you do, and i’m satisfied with that. Love me a little. I adore you.” ― Frida Kahlo

Tan və Sun dövrü Çin memarlığı

IV-VI əsrlərə aid olan memarlıqla müqaisədə, VII-XIII əsrlərin memarlığı haqqında məlumat daha çoxdur. Məbəd və paqodalardan başqa, şəhərlərin planları və bir sıra taxta tinkintilər bizim vaxta çatıblar. Qədim Çin memarlığının əsas konstruktiv və estetik prinsipləri orta əsr memarlığının əsasını təşkil edirdilər. VII-X və XI-XIII əsrlərin sosial-iqtisadi şəraitlərinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq memarlıq formalarının müxtəlifliyi mövcud idi….

“Spanish romance music”

If I show you my music, the playlists that keep my heart beating and my outlook bright, I am sharing with you part of my deepest secret inner world and have found you worthy to peer into my being. I’ve grown up with this melody and will probably never forget it.  

Cavad Mircavadov

Görkəmli fırça ustası Cavad Mircavadov Azərbaycan rəssamlığında müasir istiqamətin banisi kimi tanınır.  Rəssamın 1989-cu ildə Moskvada Şərq Xalqları Muzeyində  təşkil olunmuş fərdi sərgisinin annotasiyasında Cavad Mircavadov müasir Azərbaycan rəngkarlığının banisi adlandırılıb. Məhz 20-ci əsrin son 25 ilində fəaliyyət göstərən rəssamların, daha dəqiq desək “70-ci illər”in əsas nümayəndələri Cavadın həmfikirləri, şagirdləri, həmkarları olmuşlar. Cavad Mircavadov yazırdı: “Mən…

Tamara de Lempicka

     Painter of Polish descent who figures among the most significant representatives of Art Deco aesthetics. The aesthetics developed by Lempicka appealed to the tastes of the affluent bourgeoisie of the early 20th century. Tamara Lempicka was born in Moscow in 1896 and died in Mexico in 1980. Her father, Borys Gurwik-Gorski was a wealthy Russian Jew,…

Fly to Baku

An exhibition Fly to Baku: Contemporary Art from Azerbaijan, showcasing the work of 21 artists, has opened in London. The exhibition at Phillips de Pury & Company in Howick Place is curated by contemporary art consultant Hervé Mikaeloff.  The full list of artists featured in the exhibition is: Tora Aghabayova, Faig Ahmed,  Rashad Alakbarov, Sanan…

Pablo Picasso

Pablo Ruiz Pikasso – ispan rəssamı, heykəltəraşı, qrafiki, keramisti və dizayneri, XX əsr incəsənətinin ən tanınmış şəxsiyyətlərindən biridir. Jorj Brakla birlikdə üçsəthli cismin orijinal tərzdə bir yerdə yerləşdirlimiş səthlər sırası kimi təsvir edildiyi kubizm cərəyanının banisidir. Ən məşhur əsərləri sırasında erkən-kubist “Avinyonlu qızlar” və İspaniya vətəndaş müharibəsi zamanı dinc Gernika şəhərinin alman Kondor Legionu tərəfindən…

Caravaggio

Michelanjelo Merisi de Karavacco italyan rəssamdır. Roma, Neapol, Malta və Siciliya şəhərlərində fəaliyyət göstərmişdir. Barokko sənət axımının ilk böyük sənətçisidir. Mikelancelo Merizi, sonralar Karavacco adlandırılan rəssam 28 sentyabr 1571-ci ildə Lombardiyada Karavacco deyilən kiçik bir yerdə anadan olmuşdur. Sarayda idarəçi işləyən atasının ölümündən sonra 11 yaşlı uşaq Milana rəssam Simone Petersanonun yanına rəngkarlıq öyrənməyə göndərilir….

Ömər Eldarov

     Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Ömər Eldarov 1927-ci ildə Dağıstan Muxtar Respublikasının Dərbənd şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbinin heykəltəraşlıq bölməsini qurtardıqdan sonra Ömər Eldarov peşə biliyini artırmaq məqsədilə Leninqraddakı İ. Repin adına rəngkarlıq, heykəltəraşlıq və memarlıq institutunun heykəltəraşlıq fakültəsində təhsilini davam etdirib. Sənətkarın yaratdığı heykəllər dünyanın bir çox muzeylərində layiqli yer tutmaqdadır. Bu cür əsərlər sırasında…